คนที่จะออกกฎหมายต้องเปิดอกรับฟังกับ "คนที่เล่นในเกม" สิ่งที่ผิดพลาดในอดีตคือ กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ ในประเทศอังกฤษ ? ------------------------- ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO Bitkub

Share | Download(Loading)