มีคนประเมินว่าอีก 20 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งจริงๆ แล้ว ประเทศไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมานานแล้ว! "เมื่อเทียบกับเวียดนามเป็นประเทศกำลังโต เป็นประเทศวัยหนุ่มสาวจึงได้เปรียบทางด้านแรงงาน ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เขาก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงๆ ก่อนเราด้วยซ้ำ แต่ว่าประเทศเหล่านี้เขารวยไปแล้ว แต่เราเป็นประเภทที่ แก่ก่อนรวย" ------------------------------- ดร.ณชา อนันต์โชติกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Share | Download(Loading)