"ตอนปี 40 เราโตได้ 40% พอเกิดวิกฤตครั้งนึง เราโตได้ 5-6% พอมาวิกฤตปี 2018 ก็โตได้ 4-5% แต่หลังช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราโตได้ 2-3%" ------------- ดร.อมรเทพ จาวะลา

Share | Download(Loading)