เศรษฐกิจไทยจะลงลึกแล้วจะกลับมาฟื้นแต่ก็ไม่ถึงกับตัว U แต่มันเป็นตัว "J กลับข้าง" -------------------------------------- ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Share | Download(Loading)