ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ คิมจองอึน ขึ้นตำแหน่งมา สิ่งหนึ่งที่เขาทำในฐานะผู้นำ คือ แก้ไขหลัก 10 ประการ และ 1 ในนั้น คือ ผู้ที่จะครองอำนาจบนแผ่นดินเกาหลีเหนือ ต่อจากนี้ได้ ต้องเป็นสายเลือด "แพ็กตู" ก็คือ สกุล "คิม" เท่านั้น ------------------------------- เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

Share | Download(Loading)