"การทำแผนฟื้นฟูการบินไทย คำถามก็คือ เราจะทำอย่างไรให้เป็นตัวเลือกต้นๆ ของผู้โดยสารได้อย่างไร?" -------------------- วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย และอดีตกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

Share | Download(Loading)