"คนสูบบุหรี่ เวลาเป็นโควิดจะหนักกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 1.91 เท่า คนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเวลาเป็นจะหนักถึง 4 เท่า" ---------------- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Share | Download(Loading)