"ทำไมถึงต้องเข้าใจเรื่องตัวเลข เพราะ? อะไรที่วัดผลได้ มันจะปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นได้" --------------------------- สุวภา เจริญยิ่ง นักการเงินมืออาชีพ

Share | Download(Loading)