"ตอนนี้ในวงการสนุกเกอร์ไทยเรายังขาดเด็กรุ่นใหม่ๆ เราต้องเปิด Academy เพื่อค้นหาเด็กรุ่นใหม่" ----------------- James Wattana

Share | Download(Loading)