ตอนที่ผมไป ฝรั่งเศส ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็น Startup หรือต้องมีชื่อเสียง ผมแค่คิดว่า อยากจะกิน MK ให้ได้มากกว่า 1 มืิ้อ เท่านั้น "การไม่ยอมแพ้ง่ายๆ มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรา ไม่ว่าจะโดนดูถูก หรือเสนองานเขาจะไม่รับ เราก็ทำแล้วทำอีก ทำจนสำเร็จ จึงได้บทเรียนว่า เราจะไม่มีทางถอย จะต้องลุยจนสำเร็จ “ปิดประตูถอย”

---------------------------- พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี CEO บริษัท สมาร์ทไอดีกรุ๊ป จำกัด

Share | Download(Loading)