ถ้าพลเอกประยุทธ์จะแก้วิฤกตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ แล้วยังจะอยู่ต่อ อาจจะต้องใช้สูตรแบบป๋าเปรมไหม พลเอกประยุทธ์มีบารมีแบบป๋าเปรมไหม

"ผมเชื่อว่าโมเดลอันนี้อยู่ในหัวท่านนายก ตั้งแต่การที่ท่านได้พูดถึงการเชิญ 20 เจ้าสัว มาให้ความคิดความเห็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิด ซึ่งตรงนี้จะคล้ายๆ กับ โมเดล กรอ.(กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน) สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม แต่วันนี้อย่าลืมว่า กรอ. อาจจะเป็นโมเดลที่ไม่ทันยุคทันสมัย เพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปมากแล้ว อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่พลเอกเปรมมีิคือ เครือข่ายลูกป๋า แต่ไม่มีเครือข่ายลูกตู่" ----------------------- รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน

Share | Download(Loading)