"เมื่อผมเป็นผู้นำองค์กรผมต้องการให้เป็นแบบไหน ทีมก็ต้องไปตามเรา และต้องเชื่อว่า นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราแข็งแรงและอยู่ได้ในธุรกิจ และสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน" ----------------------------- สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ‘เฮียฮ้อ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

Share | Download(Loading)