ประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรคือ วาทกรรม อะไรคือ กฎหมาย! ------------------- ลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เขี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์

Share | Download(Loading)